Van LHS naar LHSO: wat is nieuw?

Om ervoor te zorgen dat handhavende instanties de handhaving van overtredingen op een uniforme manier aanpakken, is een Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) opgesteld. Eind 2022 is de nieuwe LHSO geïntroduceerd, de opvolger van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) uit 2014. Overheden passen hun strategie aan volgens de richtlijnen van de LHSO. In mei 2023, is een leidraad gepubliceerd ter ondersteuning. Ben je benieuwd wat er is veranderd en wat Digitale Checklisten voor jou kan betekenen? Lees dan verder!

DC - iPad Druk op de knop png

De LHSO De aankomende inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft geleid tot de vaststelling van de LHSO. Hoewel de strategie├źn niet sterk van elkaar verschillen, is een belangrijk verschil dat de LHSO is afgestemd op de Omgevingswet die 1 januari 2024 in werking zal treden. Doordat de LHSO is bedoeld als instrument voor handhavende instanties, zowel bestuurlijk als strafrechtelijk, heeft de LHSO een breder toepassingsbereik dan zijn voorganger uit 2014. Bovendien wordt in de nieuwe leidraad nadruk gelegd op de bestuurlijke waarschuwing en het innen van dwangsommen. Onveranderd blijft dat de handhaver een zekere beoordelingsvrijheid toekomt bij het vaststellen van een passende interventie in geval van een overtreding. De geschiktheid van een interventie hangt af van de aard, ernst, oorzaken en gevolgen van de overtreding. Ook het gedrag van de overtreder speelt met name een belangrijke rol bij bestraffende interventies.

Nieuwe checklist Digitale Checklisten heeft een nieuwe checklist die de beoordeling van overtredingen vereenvoudigt om zo tot een passende interventie te komen. Met behulp van deze checklist word je aan de hand meegenomen door de stappen zoals deze zijn opgenomen in de interventietabel (pagina 16) van de LHSO. Op basis van de ingevulde bevindingen omtrent de typering van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving, het gedrag van de overtreder en eventuele verzwarende omstandigheden, stelt de checklist automatisch een positie in de tabel vast met een daarbij behorend voorstel tot optreden. De stap daarna zal duidelijk maken of (ook) strafrechtelijke interventie nodig is. Een ingevulde checklist als geheel is tevens een transparante en verifieerbare vastlegging van genomen beslissingen.

Meer informatie Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.

Deze site gebruikt cookies om de site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.