Vergunningverlening gehandicaptenparkeerkaart

Als gemeente ben je verantwoordelijk voor het behandelen van aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Bij de beoordeling van de aanvraag worden de criteria uit de Regeling gehandicaptenparkeerkaart in acht genomen. Digitale Checklisten stelt checklisten op die zijn gebaseerd op de voorschriften uit deze regeling en de formaliteiten die komen kijken bij het verlenen van de vergunning. Zo kan je efficiënt en nauwkeurig de aanvraag behandelen en de juiste beslissing nemen.

Brief met een druk op de knop png

REGELGEVING Personen die gedurende minimaal zes maanden niet zelfstandig meer dan 100 meter kunnen lopen met behulp van hulpmiddelen zoals een stok of krukken komen in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Dit is vastgelegd in artikel 1 sub a van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart. Een keuringsarts bepaalt tijdens een medisch onderzoek of aan deze voorwaarden is voldaan. Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten, zoals bestuurderskaarten, passagierskaarten en combinaties hiervan. Ook instellingen waar gehandicapten verblijven, kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van hun bewoners. De gehandicaptenparkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig en kan daarna telkens verlengd worden.

SNELLE AFHANDELING Digitale Checklisten maakt het gemakkelijk voor gemeenten om efficiënt vergunningaanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten af te handelen. Door middel van een checklist wordt vastgesteld of de aanvrager voldoet aan alle vereisten en daarmee in aanmerking komt voor verlening van een gehandicaptenparkeerkaart. Na afronding van de checklist kan direct een beschikking worden gedownload, waarin staat vermeld of de vergunning wordt verleend of afgewezen op basis van de regelgeving. Met één klik kan je de beschikking naar de aanvrager sturen.

KOPPELING BRP Digitale Checklisten is bezig met het bewerkstelligen van een koppeling met de Basisregistratie Personen, waardoor wijzigingen in de gegevens van de aanvrager automatisch worden doorgevoerd in onze oplossing. Dit geldt bijvoorbeeld bij een verhuizing of overlijden. In het geval van een overlijden, wordt dit doorgevoerd in de Basisregistratie Personen en kan er automatisch een brief worden gestuurd naar de nabestaanden voor het inleveren van de verstrekte gehandicaptenparkeerkaart. Deze functionaliteiten minimaliseren het aantal handelingen per vergunningaanvraag en vergemakkelijken het proces voor gemeenten.

Vragen? Digitale Checklisten helpt gemeenten graag bij het efficiënt en eenvoudig afhandelen van de vergunningverlening van gehandicaptenparkeerkaarten. Meer weten over wat Digitale Checklisten voor jou kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.