Verkoop van vuurwerk

Over enkele weken sluiten we 2019 af en luiden we feestelijk het nieuwe jaar in. Dit gaat vaak in combinatie met vuurwerk. Aan welke wettelijke vereisten moet de verkoop van vuurwerk voldoen? Lees het in dit artikel.

photo-of-fireworks-display-2526105 jpg

Vuurwerkbesluit

De vuurwerkramp in Enschede was aanleiding voor het aanscherpen van wet- en regelgeving rondom vuurwerk. Op 1 maart 2002 trad het Vuurwerkbesluit in werking. In het Vuurwerkbesluit vind je wettelijke vereisten die gelden omtrent vuurwerk.

Verkoopdagen vuurwerk

Verkoop van consumentenvuurwerk is op drie dagen per jaar toegestaan, te weten op 29, 30 en 31 december, zondagen daargelaten. Indien binnen de wettelijke verkooptermijn een zondag valt, geldt 28 december als eerste dag waarop consumentenvuurwerk verkocht mag worden. Daarnaast is het verboden om meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk aan een klant te verkopen. Hierbij geldt het gewicht van vuurwerk zonder de transportverpakking.

Verkoopruimte

Aan al het personeel werkzaam in de verkoopruimte dient, overeenkomstig voorschrift 1.4, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit, een schriftelijke instructie te zijn verstrekt over het gevaar van consumentenvuurwerk en de wijze van brandbestrijding bij calamiteiten. Ingeval van een calamiteit verplicht het Vuurwerkbesluit, op basis van voorschrift 1.11, onderdeel B, dat er één of meerdere brandslanghaspels aanwezig moeten zijn. Deze haspels zijn, conform voorschrift 1.12, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit, onmiddellijk gereed voor gebruik en worden niet belemmerd door obstakels. De verkoper slaat het vuurwerk in de verkoopruimte zodanig op dat het zich niet binnen handbereik van het publiek bevindt. Ook stelt de verkoper het vuurwerk zo op dat het bereikbaar is voor het water van automatische sprinklerinstallaties.

Verkoop aan consumenten

Consumentenvuurwerk moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het vuurwerk beschikken over de aanduiding ‘Geschikt voor particulier gebruik’ en een vermelding of afbeelding van de soort van het vuurwerk. De voorwaarden in dit artikel strekken er toe de brandweer van deze informatie te voorzien. Het heeft vervelende consequenties als de brandweer niet precies weet wat er aan vuurwerk ligt opgeslagen. Verkoop van consumentenvuurwerk aan jongeren dan 18 jaar is verboden. Daarbij maakt het Vuurwerkbesluit onderscheid in categorieën. Hier zijn de volgende categorieën van toepassing:

  • Vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte (hierna: Categorie F1)
  • Vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een afgebakende plaats (hierna: Categorie F2)
  • Vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een grote open ruimte, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid (hierna: Categorie F3)
  • Vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor gebruik door personen met gespecialiseerde kennis, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid (hierna: Categorie F4)

Conform artikel 2.3.5 van het Vuurwerkbesluit gelden de volgende verboden:

  • Voor zover het betreft categorie F1: 12 jaar;
  • Voor zover het betreft categorie F2: 16 jaar;
  • Voor zover het betreft categorie F3: 18 jaar.

Veiligheidsbrillen en aansteeklonten

Het Vuurwerkbesluit bevat sinds 29 november jl. een nieuwe verplichting. Het nieuwe artikel 2.3.5a verplicht verkopers een veiligheidsbril, aansteeklont en instructies over het veilig tot ontbranding brengen van vuurwerk te verstrekken. Veiligheidsbrillen, ook wel vuurwerkbrillen genoemd, voorkomen oogletsel. Het gebruik van aansteeklonten voorkomt het te vroeg afgaan van vuurwerk en instructies zijn nodig voor het veilig afsteken van vuurwerk.

Vuurwerk en Digitale Checklisten

Digitale Checklisten beschikt over het Landelijk Protocol Vuurwerk. Zo hebben wij de checklist “Vuurwerk – Controle Verkoopperiode”. Hierin zijn alle eisen aan verkoop van vuurwerk verwerkt. Met het Landelijk Protocol Vuurwerk in Digitale Checklisten ben je helemaal klaar voor het vuurwerkseizoen! Wil je hier ook gebruik van maken? Vraag dan direct een demo aan!

Volgende keer

Het volgende artikel zal gaan over evenementen mét vuurwerk. Welke eisen gelden er in dit geval? Lees het binnenkort op Digitale Checklisten.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.