Verkoopruimte van vuurwerk

Het is bijna aftellen geblazen tot oud en nieuw! De verkoop van vuurwerk vindt dit jaar plaats op 28, 30 en 31 december 2019. De verkoopruimte van vuurwerk dient de voldoen aan enkele vereisten. De regels vindt je in het Vuurwerkbesluit. In dit artikel zetten wij enkele vereisten voor jou op een rij.

8c1e61eee23f194b5ad87c3fbc4c-1434543 jpg d jpeg

Maximale hoeveelheid vuurwerk in verkoopruimte

Tijdens de openingstijden van de winkel mag tijdens de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk, overeenkomstig voorschrift 4.1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit, per verkoopruimte niet meer dan 500 kg consumentenvuurwerk aanwezig zijn. Buiten de verkooptijden mag in de verkoopruimten geen ander consumentenvuurwerk dan fop- en schertsvuurwerk aanwezig en in totaal daarvan niet meer dan 200 kg. Bij een calamiteit moet het vuurwerk direct teruggeplaatst kunnen worden in de (buffer-)bewaarplaats.

Veiligheidssymbool

Op de toegangsdeur van alle ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig is dient een veiligheidssymbool zichtbaar aanbracht te zijn waarmee het ontploffingsgevaar wordt aangeduid, overeenkomstig voorschrift 1.6 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit.

Licht ontvlambare stoffen en drukhouders

Uit voorschrift 1.9 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit. volgt dat een afstand van ten minste 5 meter dient te worden bewaard tussen de ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig is en ruimten waar zich licht tot zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders bevinden. Ongeacht de grootte van een verkoopruimte is het nadrukkelijk verboden om licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders, met uitzondering van brandblusmiddelen, aanwezig te hebben in de ruimte waar het afleveren van consumentenvuurwerk plaatsvindt. De licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders worden geweerd uit de verkoopruimte om, in het geval van brand, branduitbreiding voorkomen.

Afstand tussen (buffer-)bewaarplaats en verkoopruimte

Uit voorschriften 6.1 en 6.2 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit, volgt dat de voorgeschreven afstand tussen de deur van een verkoopruimte en (buffer-)bewaarplaatsen voor consumentenvuurwerk minimaal 8 meter bedraagt bij opslagen tot maximaal 10.000 kilogram. Deze afstand wordt gemeten van de deuropening van de (buffer-)bewaarplaats tot de deuropening van de verkoopruimte en is van toepassing wanneer de deuren ten opzichte van elkaar visueel waarneembaar zijn.

Wanneer er voldoende bouwkundige voorzieningen worden toegepast en de deuren ten opzichte van elkaar niet meer visueel kunnen worden waargenomen, hoeft de afstand van ten minste 8 meter niet meer in acht te worden genomen. De bouwkundige voorziening dient te zijn vervaardigd door metselwerk of met beton of cellenbeton met een brandwerendheid die niet lager is dan 60 minuten.

De deur van de (buffer-)bewaarplaats mag zich, overeenkomstig voorschriften 2.5 en 2.6 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit, volgt niet in een verkoopruimte mag bevinden. De ruimte waarin de deur van de (buffer-)bewaarplaats zich bevindt en de verkoopruimte dienen gescheiden te worden door een scheidingsconstructie met een brandwerendheid die niet lager is dan 30 minuten. Bovendien dient de scheidingsconstructie, naast de zelfsluitende toegangsdeur naar de verkoopruimte, geen openingen of ramen te bevatten die opengezet kunnen worden.

NPR 7910-2

Op grond van voorschrift 1.10 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit, dient apparatuur aan NPR 7910-2 te voldoen om explosieveiligheid te waarborgen. Dit voorschrift is echter alleen van toepassing op apparatuur in de (buffer-)bewaarplaats. Daarmee geldt dit voorschrift niet voor apparatuur zoals verlichting of een kassa. Deze laatstgenoemde apparatuur hoeft dus niet aan bijzondere eisen te voldoen.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.