Verloop brievenmodule van het begin tot het eind

De afgelopen maanden werkten Lucas Oost Lievense en ik (Eline Wit) aan de brievenmodule. Deze brievenmodule vergemakkelijkt het proces rondom de vergunningverlening.

Schermafbeelding 2019-04-04 om 14 13 24 png

Wij verdeelden de brieven allereerst onder de twee voorbereidingsprocedures, namelijk de reguliere of de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Deze procedures hebben beide als basis de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Vervolgens zijn de brieven verdeeld in vier verschillende stappen: 1. de aanvraag, 2. de beoordeling, 3. de zienswijzen, en 4. de beschikking.

De al bestaande basisbrieven waren gekoppeld aan de Awb en de Wabo. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, neemt de Omgevingswet de Wabo op. Anticiperend op deze inwerkingtreding, koppelden wij de brieven aan de artikelen van de Omgevingswet in plaats van de Wabo. Daarnaast voerden wij ook enkele inhoudelijke veranderingen door, zoals de flora- en faunawet die opging in de Wet natuurbescherming.

Er staan nu standaardbrieven klaar waarin bepaalde velden nog moeten worden ingevuld . Het is nu niet meer nodig om steeds een nieuwe brief te maken voor elke nieuwe aanvraag. Dit zal de werkdruk van o.a. administratieve, juridische en beleidsmedewerkers verlichten. Het idee van de standaardbrieven en het invullen en controleren van de gegevens past bij een van de doelen van de Omgevingswet, namelijk om de ketenpartners (zoals de waterschappen, de brandweer, de ggz en Regionale Uitvoeringsdiensten) beter op elkaar af te stemmen en te laten samenwerken.

Ik werkte met veel plezier aan de brievenmodule en ben trots op het resultaat. De standaardbrieven zullen de vergunningverlening procedure niet alleen vergemakkelijken, maar ook versnellen.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.