Voortgang Digitaal Stelsel Omgevingswet

De beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet is, mede door de instabiliteit van de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (hierna: DSO), uitgesteld naar 1 juli 2022. Het DSO lokaal werkend krijgen blijkt een complexe operatie. Storingen van de systemen blijven voortduren. Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten de bevoegde gezagen op een stabiele landelijke voorziening kunnen aansluiten. Daarbij willen de bestuurlijke partners minimaal zes maanden oefentijd voor de bevoegde gezagen.

KlaarvoordeOmgevingswet-Transparant png

Complexiteit DSO

Door het toenemende aantal overheden dat op het DSO aan het oefenen is, vertoont het DSO meer en meer haperingen. De technische haperingen ontstaan vooral bij het publiceren van plannen en zware bestanden met digitale kaarten. Het DSO-systeem lijkt de publicatie van omgevingsplannen met veel geo-informatie niet te kunnen verwerken. Het systeem loopt hierdoor vaak vast. Het effectief en langdurig kunnen oefenen met het DSO blijkt dan ook een uitdaging.

Gekoppelde gemeenten

Ingevolge de Aansluitmonitor van het Rijksprogramma 'Aan de slag met de Omgevingswet' zijn 245 gemeenten gekoppeld aan de oefenomgeving van het DSO. Dit betekent dat 100 gemeenten nog steeds geen koppeling hebben met de DSO-oefenomgeving. Dit is natuurlijk problematisch met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Toetsing DSO in oktober 2021

Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft in haar antwoord op Kamervragen laten weten dat in oktober zal worden getoetst of de voorbereidingen voor het DSO op koers liggen. Volgens de minister is het haalbaar voor alle gemeenten om op tijd aan te sluiten op het DSO. Dat zou betekenen dat binnen één maand nog 100 gemeenten op de DSO-oefenomgeving moeten worden aangesloten.

DC en de Omgevingswet

Digitale Checklisten ligt op koers met de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en is klaar voor de Omgevingswet. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met ons!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.