Vuurwerk tijdens evenementen

In beginsel is het verboden voor particulieren om op andere dagen dan Oudjaarsdag af te steken. Het afsteken van vuurwerk op andere dagen mag alleen door gecertificeerde bedrijven. De regels hiervoor staan in het Vuurwerkbesluit.

people-having-a-concert-1190297

Slechts een gecertificeerd bedrijf met een toepassingsvergunning kan een vuurwerkevenement aanmelden bij de Provincie en vraagt de nodige ontbrandingstoestemming om vuurwerk af te steken (artikel 3B.1, derde lid en artikel 3B.4, eerste lid van het Vuurwerkbesluit). In sommige gevallen schakelt de provincie voor vergunningverlening, toezicht, en handhaving een omgevingsdienst in.

Het bedrijf moet onder andere een werkplan met de aard van de werkzaamheden en de toe te passen vuurwerkartikelen beschrijven. Het bedrijf dient een aanvraag minimaal 14 weken voorafgaand aan het evenement in. Voor kleinere vuurwerkevemenenten (minder dan 20 kilogram theatervuuwerk of minder dan 200 kilogram consumentenvuurwerk) volstaat een melding aan de provincie.

De provincie kan pas de ontbrandingstoestemming verlenen nadat de burgemeester van de gemeente hiervoor een verklaring van geen bezwaar afgeeft (artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit).

De omgevingsdienst controleert of alle vooraf opgegeven artikelen aanwezig zijn en of deze volgens de regels zijn vervoerd. Tijdens het evenement controleert de omgevingsdienst op veiligheid en of het bedrijf al het vuurwerk afsteekt. Na het evenement dient het bedrijf alle vuurwerkresten op te ruimten. Ook hier controleert de omgevingsdienst op.

Voor het uitvoeren van de verschillende controles heeft Digitale Checklisten vragenlijsten opgesteld in het Landelijk Protocol Vuurwerk. Meer informatie? Neem gerust contact op.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.