Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen. Deze wet strekt tot verbetering van de bouwkwaliteit en het verbeteren van de positie van de bouwconsument.

adult-artisan-blueprint-544965

Veranderingen

De Wet kwaliteitsborging brengt zowel publiek- als privaatrechtelijke veranderingen teweeg; de Woningwet, de Wabo en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zullen worden gewijzigd (afhankelijk van de datum van inwerkingtreding). Wanneer de inwerkingtreding plaatsvindt gelijktijdig met of na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zullen de publiekrechtelijkebepalingen uit het wetsvoorstel daarin worden verwerkt. De bouwkwaliteit zal worden verbeterd doordat gedurende het bouwproces zal worden gecontroleerd of wordt voldaan aan de bouwtechnische voorschriften. Dit in tegenstelling tot de huidige procedure, waarbij sprake is van een preventieve toetsing bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De Wet kwaliteitsborging schrijft voor dat bouwers een onafhankelijke, gecertificeerde kwaliteitscontroleur inschakelen. Deze controleur wordt betrokken bij het gehele bouwproces, van bouwplan tot oplevering. Zo kan aan de hand van het dossier bij oplevering eenvoudig worden vastgesteld of aan de regelgeving en afspraken is voldaan. Bovendien is de aannemer in het nieuwe stelsel aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt.

Zelf aan de slag

De nieuwe wet stimuleert bouwers en aannemers om de kwaliteit beter te waarborgen. Door ervoor te zorgen dat je als bouwende partij een eigen goed functionerende kwaliteitstoetsing hanteert, wordt veel werk uit handen genomen van de private kwaliteitsborgers. Dit scheelt kosten en bovendien kun je op deze manier zelf toezicht houden op de kwaliteit van het bouwproces. Digitale Checklisten helpt hierbij; de contentmanagers zijn bezig met het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem voor bouwende partijen. Het systeem ondersteunt het volledige bouwproces en geeft je voor iedere stap de juiste checklist. Daarmee ben je goed voorbereid op de kwaliteitscontroles en kom je niet voor verrassingen te staan.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.