Word wegwijs in de omgevingsplantoets

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is veel veranderd ten aanzien van de vergunningverlening. Er zijn meer algemene regels opgesteld, wat de vergunningplichtige activiteiten terugdringt. Een vergunning is alleen nodig wanneer internationale wetgeving dit vereist en wanneer de belangen niet voldoende afgewogen kunnen worden met algemene regels. Ben je benieuwd wat er is veranderd voor de vergunningverlening en wat Digitale Checklisten voor jou kan betekenen? Lees dan verder!

MAR 2024 WIDE (2048 x 1224 px)

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan De reikwijdte van het omgevingsplan is ruimer dan het oude bestemmingsplan. Gemeenten hebben nu meer vrijheid om zelf regels te stellen over onderwerpen als geluid, geur, en veiligheid. Deze regels dienen de “veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit”, waar voorheen de minder brede term “goede ruimtelijke ordening” voor werd gebruikt. In het omgevingsplan nemen gemeenten regels op die ofwel zien op het plangebied als geheel, ofwel op een specifiek aangewezen plan- of werkingsgebied. Bij het opstellen van de regels zorgt de gemeente ervoor dat een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt toegekend. Zo een functie, wat voorheen als ‘bestemming’ werd aangeduid, kan bijvoorbeeld wonen of horeca zijn. Tenslotte stelt de gemeente in haar omgevingsplan regels over vergunningplicht, meldingsplicht en (algemene) verboden.

Beoordeling activiteiten Een activiteit wordt getoetst aan het omgevingsplan van de gemeente waar de activiteit zich zal voordoen. Een activiteit kan vergunningsvrij of vergunningplichtig zijn. In het laatste geval zijn er twee situaties denkbaar. Als voor een activiteit in het omgevingsplan is bepaald dat hiervoor een vergunning nodig is, wordt dit aangeduid als binnenlandse omgevingsplanactiviteit. Als de activiteit niet in overeenstemming met het omgevingsplan kan worden uitgevoerd, moet de gemeente beoordelen of een vergunning alsnog kan worden verleend. Dit heet een buitenlandse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Hier kan aan worden gedacht wanneer een vergunningsplichtige activiteit volgens de beoordelingsregels niet in aanmerking komt voor een vergunning, of wanneer het een andere activiteit betreft die in strijd is met het omgevingsplan.

Kortom, voldoet de aanvraag aan de beoordelingsregels van omgevingsplan? Dan wordt de vergunning verleend. Voldoet de activiteit hier niet aan, dan moet worden gekeken naar de beoordelingsregels die gelden voor een BOPA.

Vernieuwde checklisten Digitale Checklisten heeft een nieuwe checklist om een omgevingsplantoets uit te voeren. Hierin wordt eerst gevraagd naar algemene informatie over de activiteit, zoals waar deze zich zal bevinden en welke functie de betreffende locatie heeft. Daarna kan worden nagelopen of de aanvraag voldoet aan de regels voor gebruik en bouw. Als dit negatief wordt beantwoord, kan vervolgens worden aangegeven of er afwijkingsmogelijkheden zijn en of hieraan medewerking wordt verleend.

Meer informatie Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, beantwoord ik deze graag. Neem contact op met je accountmanager of onze servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.

Deze site gebruikt cookies om de site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.