Module Bal

Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst een aantal milieubelastende activiteiten aan waarvoor rijksregels van het Bal gelden. Deze milieubelastende activiteiten zijn gegroepeerd per bedrijfstak.

 • Complexe Bedrijven

  Afdeling 3.3 Bal

  Complexe bedrijven kunnen grote gevolgen hebben voor de leefomgeving. Daarom gelden er onder de Omgevingswet speciale verplichtingen en voorschriften waar zo’n bedrijf aan moet voldoen. Het omgevingsplan kan invloed hebben op omgevingsvergunningen voor complexe bedrijven.

  Vertel me meer

 • Nutssector en industrie

  Afdeling 3.4 Bal

  Landelijke milieuregels voor de nutssector en de industrie onder de Omgevingswet staan in afdeling 3.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierbij gaat het om bijvoorbeeld metalektro bedrijven, meubelindustrie, scheepswerven en buisleidingen.

  Vertel me meer

 • Afvalbeheer

  Afdeling 3.5 Bal

  Landelijke milieuregels voor afvalbeheer onder de Omgevingswet staan in afdeling 3.5 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Onder de regels vallen onder andere recyclingbedrijven, kringloopwinkels, milieustraten en rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's).

  Vertel me meer

 • Agrarische sector

  Afdeling 3.6 Bal

  Landelijke milieuregels voor de agrarische sector onder de Omgevingswet staan in afdeling 3.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om veehouderijen, glastuinbouw en bedrijven voor mestbehandeling.

  Vertel me meer

 • Dienstverlening, onderwijs en zorg

  Afdeling 3.7 Bal

  Landelijke milieuregels voor dienstverlening, onderwijs en zorg onder de Omgevingswet staan in afdeling 3.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Voorbeelden van bedrijven onder deze afdeling zijn bouwbedrijven, chemische wasserijen en crematoria.

  Vertel me meer

 • Transport, logistiek en ondersteuning daarvan

  Afdeling 3.8 Bal

  Landelijke milieuregels voor transport, logistiek en de ondersteuning daarvan onder de Omgevingswet staan in afdeling 3.8 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Voorbeelden van bedrijven onder deze afdeling zijn opslag- en transportbedrijven, tankstations, motorrevisie bedrijven en garages.

  Vertel me meer

 • Sport en recreatie

  Afdeling 3.9 Bal

  Landelijke milieuregels voor sport en recreatie onder de Omgevingswet staan in afdeling 3.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De regels gelden voor bijvoorbeeld kartbanen, crossterreinen en jachthavens.

  Vertel me meer

 • Mijnbouw

  Afdeling 3.10 Bal

  Voor mijnbouw gelden algemene rijksregels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hoofdstuk 3 van het Bal bevat de aanwijzing van wat er onder de milieubelastende activiteit valt en wat vergunningplichtig is. Ook staat hier welke inhoudelijke regels gelden.

  Vertel me meer

 • Defensie

  Afdeling 3.11 Bal

  Landelijke milieuregels voor defensie onder de Omgevingswet staan in afdeling 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierbij gaat het om regels voor onder andere militaire oefeningen, kazernes en opslag van explosieven.

  Vertel me meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.