Gemeenten zijn aan zet!

‘Decentraal, tenzij’ is een belangrijk uitgangspunt in de Omgevingswet. Wat houdt dit uitgangspunt in? En waarom wordt het gebruikt? Lees het hier.

white-wind-turbine-2017354

Decentraal, tenzij

De Omgevingswet gaat uit van het subsidiariteitsbeginsel. Dat houdt in dat alles wat decentraal kan, ook decentraal geregeld moet worden. De wetgever noemt dit het ‘decentraal, tenzij’ principe. Artikel 2.3 van de Omgevingswet bepaalt dat de zorg voor de fysieke leefomgeving in de eerste plaats ligt bij de gemeenten en, waar het gaat om het waterbeheer, bij de waterschappen. Pas daarna komen het Rijk en de provincie in beeld.

Waarom?

De uitoefening van taken en bevoegdheden moet in handen zijn van het daarvoor meest geschikte bestuursorgaan. In de meeste gevallen is dat de gemeente. De gemeente weet het beste wat er op lokaal niveau speelt en kan regels maken die toegespitst zijn op die situatie. Denk aan lokale eisen, zoals eisen over geur, geluid, luchtkwaliteit en trillingen.

Soms is het doeltreffender of doelmatiger als het Rijk of de provincie regels stelt. Denk bijvoorbeeld aan regels voor technische eisen aan bouwwerken en bescherming van rijkswegen. In dat geval wordt er in de Omgevingswet uitdrukkelijk bepaald dat een taak of bevoegdheid bij een ander bestuursorgaan ligt.

Wél rekening houden

Een belangrijk uitgangspunt van de wetgever bij het ontwerpen van de Omgevingswet is vertrouwen. Ook bij het ‘decentraal, tenzij’ principe gaat de wetgever uit van transparantie, samenwerken en onderling vertrouwen. Daarom is de wetgever terughoudend met het juridisch verplichten van overleg tussen overheden. De Omgevingswet bevat slechts een algemene bepaling dat bestuursorganen bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden rekening moeten houden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen (artikel 2.2 Omgevingswet).

Omgevingswet en Digitale Checklisten

Het contentmanagementteam van Digitale Checklisten houdt de Omgevingswet nauwlettend in de gaten. Daarmee zijn wij goed voorbereid op deze nieuwe wet. Nieuwe content over de Omgevingswet zal zeer binnenkort beschikbaar zijn voor jou, zodat jij beschikt over actuele checklisten op basis van geldende wet- en regelgeving.

Volgende keer

Volgens de Omgevingswet moet besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger plaatsvinden. Maar gebeurt dat ook altijd? Het Rijk en de provincie hebben intussen diverse instrumenten om gemeenten en waterschappen te sturen. Over welke sturingsintrumenten beschikken zij? Lees het op Digitale Checklisten.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.