Handige Factsheets in Digitale Checklisten

Sinds kort zijn er handige factsheets te lezen en te downloaden in Digitale Checklisten. Deze factsheets geven onder andere een kort overzicht van alle relevante gegevens uit wet- en regelgeving. In dit artikel zoomen we in op een specifieke factsheet.

Schermafbeelding 2019-07-29 om 13.35.21

In dit artikel gaan we dieper in op de Factsheet van afdeling 3.2.5 van Besluit activiteiten leefomgeving, te weten “Koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak”. De factsheet geeft een praktische samenvatting van alle relevante gegevens uit wet- en regelgeving en toont de gekoppelde wetgeving en checklisten. Deze afdeling heeft ook een visuele weergave in de vorm van een vragenboom. Wil je meer weten over de afdeling of over de vragenboom? Lees hier “Hoe ziet een vragenboom eruit?”.

Indeling

De factsheet bestaat uit diverse categorieën, te weten reikwijdte en uitzonderingen, wetgeving en checklisten. De reikwijdte van de factsheet wordt vervolgens ingekaderd door een ondergrens en een bovengrens. In dit geval is de ondergrens een milieubelastende activiteit. Er is sprake van een milieubelastende activiteit als er bijvoorbeeld sprake is van een exploitatie van een koelinstallatie met meer dan 5 kg koolwaterstoffen. Daaropvolgend is de bovengrens een omgevingsvergunning. Indien er sprake is van een omgevingsvergunning, vallen de activiteiten niet meer onder deze afdeling. Denk bijvoorbeeld aan het exploiteren van een koelinstallatie met meer dan 100 kg koolwaterstoffen of lozen van warmtevracht van meer dan 50 MW. Verder bevat de factsheet ook uitzonderingen en overgangsrecht. Zo bestaan er diverse uitzonderingen op deze afdeling vanuit het Europese recht, zoals een gefluoreerd broeikasgas als bedoeld in de verordening gefluoreerde broeikasgassen. Daarmee heb je een praktische samenvatting van alle relevante gegevens uit wet- en regelgeving. Vervolgens bouwt de factsheet verder uit met de toevoeging van de wetgeving zelf, zoals de toepasselijke artikelen. Onder andere de artikelen 3.15 tot en met 3.17 Besluit activiteiten leefomgeving zijn onderdeel van de factsheet. Daardoor kan je altijd terug naar de bron. Tot slot toont de factsheet ook alle gekoppelde checklisten.

Factsheets in Digitale Checklisten

De contentmanagers van Digitale Checklisten zorgen ervoor dat de factsheets up-to-date blijven. Hiermee heb je op ieder moment snel inzicht in alle relevante gegevens, regelgeving en checklisten. Daarnaast is de factsheet ook te exporteren in verschillende formaten, zoals PDF, Word en Excel. Daarmee heb je de gegevens altijd in de gewenste vorm!

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.