Hoe ziet een vragenboom eruit?

Een vragenboomstructuur maakt het mogelijk om wet- en regelgeving om te zetten naar gebruiksvriendelijke checklisten. Maar hoe ziet een vragenboom er daadwerkelijk uit? Hoe complex zijn ze? In dit artikel laten wij een visuele uitwerking zien van afdeling 3.2.5 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

3.2.5 - Uitgebreid

Eerder schreven wij over de uitwerking van het interventiebeleid van een inspectiedienst. Lees hier “De vragenboom in perspectief: interventiebeleid van inspectiedienst”. In dit artikel gaan we in op afdeling 3.2.5 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te weten “Koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak”.

Klik hier voor het eindresultaat.

Onderzoek

Er zijn in totaal vier paden te onderscheiden. Bij het eerste pad is er in het geheel geen sprake van een milieubelastende activiteit. De overige drie paden (kooldioxide, koolwaterstoffen en ammoniak) beginnen allemaal met een standaardvraag om bepaalde koelinstallaties weg te werken (“Is er een koelinstallatie aanwezig met de volgende gassen of stoffen?“). Indien het antwoord “Niet van toepassing” is, wordt er vervolgens gekeken naar de hoeveelheid koudemiddelen of naar andere voorwaarden. Daarmee controleer je of er een omgevingsvergunning nodig is. Daarna hebben alle drie de paden een ander verloop. Deze paden bevatten vrijwel identieke vragen, maar dan in verschillende volgordes. Dat komt omdat de vragenboom de relevante vraag op het juiste moment stelt. Dit creëert uiteindelijk de snelste route binnen de checklist. Zo hoef je niet meer te controleren of een koelinstallatie op een veilige wijze kan functioneren als deze al voldoet aan NPR 7600. Vervolgens kan de gebruiker direct doorgaan met de vervolgvraag over lozing van koelwater.

Uitwerking

De uitwerking van de vragenboom bleek enigszins complex. Ondanks een kleine afdeling ontstaat er een aanzienlijke vragenboom. Door herhalende vragen in verschillende routes breidt de vragenboom alsmaar uit. Daardoor kan je het overzicht makkelijk kwijtraken. Daarom kan het helpen om een vragenboom uit te tekenen met de verschillende mogelijkheden en de daaropvolgende uitkomsten. Visualiseren zorgt voor meer helderheid en biedt inzicht in de stappen om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Vragenboom in Digitale Checklisten

De vragenboom maakt het mogelijk om complexe wet- en regelgeving om te zetten naar checklisten. Deze checklisten zijn eenvoudig in te vullen. Zo stelt de checklist alleen vragen die van toepassing zijn op jouw situatie en zijn de vragen in duidelijke heldere taal omschreven. Wil je meer weten over de mogelijkheden van een vragenboom in Digitale Checklisten? Schroom dan niet om contact op te nemen!

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.