Nieuwe Bal-checklisten: Complexe bedrijven

De Omgevingswet zal op 1 januari 2024 in werking treden en daarom is Digitale Checklisten druk bezig met de voorbereidingen op deze inwerkingtreding. Onder de voorbereidingen valt ook het maken van checklisten voor de complexe bedrijven.

transparantie

Grote gevolgen leefomgeving Complexe bedrijven volgens de Omgevingswet zijn bedrijven die door aard en omvang grote gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer de activiteiten van het bedrijf nadelig zijn voor het milieu. Een ander voorbeeld van een gevolg is dat de ruimtelijke keuzes in een omgeving worden beperkt door een bedrijf dat niet naast een woonwijk kan staan. De complexe bedrijven staan in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving en zijn onderdeel van de Module Bal in Digitale Checklisten.

Checklist per onderwerp Voordat een complex bedrijf in een gemeente kan worden gevestigd, dienen verschillende vergunningen te zijn verleend. Zo is een vergunning nodig voor de milieubelastende activiteit zelf, maar ook voor functioneel ondersteunende activiteiten. Digitale Checklisten heeft voor de veertien onderwerpen van de complexe bedrijven checklisten gemaakt die helemaal up-to-date zijn voor de nieuwe Omgevingswet. De verschillende onderwerpen zijn hier terug te vinden.

Vereenvoudigen van handhaving Met behulp van de checklisten kan je eenvoudig nagaan of je aan alle vereisten van de wet- en regelgeving voldoet die betrekking hebben op complexe bedrijven. In een checklist worden alle onderdelen behandeld die relevant zijn voor de handhaving zoals controle en hercontrole. Ook kan worden gekozen welke inhoudelijke regels uit hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 van toepassing zijn op de milieubelastende activiteit. Doordat alle wet- en regelgeving overzichtelijk in een checklist staan, ben je minder bezig met onnodige administratie.

Vragen Ben je geïnteresseerd geraakt in gebruik maken van de checklisten over de complexe bedrijven of heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.