Nieuwe checklist 'Verplichtingen OD na verstrekking uitkering voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht'

Omgevingsdiensten kunnen sinds 10 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 een specifieke uitkering aanvragen voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving van de energie- en besparingsplicht. Het toezicht op en de handhaving van deze plichten ligt bij de omgevingsdiensten. Echter, zonder voldoende toezicht en handhaving blijft naleving van deze plichten achter. Zo beschikken omgevingsdiensten vaak over onvoldoende middelen zoals capaciteit en kennis, om de verplichtingen voldoende te kunnen handhaven. De specifieke uitkering biedt omgevingsdiensten extra capaciteit om toezicht en handhaving te realiseren. Aan welke vereisten moet een omgevingsdienst voldoen om de specifieke uitkering aan te vragen? En aan welke verplichtingen om de specifieke uitkering te behouden? Wij bouwden al een checklist met daarin de vereisten van de aanvraag om een specifieke uitkering. Sinds kort bieden wij u ook een checklist waarin is opgenomen welke vereisten van toepassing zijn om de specifieke uitkering te behouden. Is uw interesse gewekt? Lees dan verder!

Brief met een druk op de knop png

Checklist aanvraag om een uitkering Vanwege het belang van energiebesparing stelt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maar liefst € 56 miljoen beschikbaar voor extra toezicht en handhaving. Deze uitkering vindt haar nadere omschrijving in de Regeling specifieke uitkering additionele capaciteit voor toezicht en handhaving energiebesparing. De uitkering komt toe aan de omgevingsdienst die daartoe een aanvraag indient. De aanvraag dient aan een aantal eisen te voldoen en vormt daarmee de basis voor de beoordeling van de aanvraag. Digitale Checklisten beschikt over een checklist met daarin de eisen voor een aanvraag. In een eerder gedeeld bericht gingen wij daar nader op in.

Checklist verplichtingen OD na verstrekking uitkering voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht Na toekenning van de uitkering moet de omgevingsdienst voldoen aan een aantal verplichtingen. Zo moet de omgevingsdienst jaarlijks verantwoording afleggen over de besteding van de uitkering. Daarnaast rapporteert de omgevingsdienst elk halfjaar over de monitoringsindicatoren. Deze indicatoren worden gebruikt om de voortgang op toezicht en handhaving te monitoren. Het aantal uitgevoerde controles en hercontroles bij het aantal bedrijven op jaarbasis en het aantal geconstateerde overtredingen zijn voorbeelden van indicatoren. Indien de omgevingsdienst niet voldoet aan de rapportage of indien de rapportages sterk afwijken, vindt overleg plaats met de omgevingsdienst. In het uiterste geval leidt dit tot aanpassing van de jaarlijkse uitkering of terugvordering.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.