Nieuwe checklisten Omgevingswet - Erkende maatregelen energiebesparing

Op dit moment actualiseert de overheid de erkende maatregelenlijst energiebesparing in het kader van de Omgevingswet. Anticiperend op deze wijziging ontwikkelden wij checklisten met de concept maatregelen. Dit biedt u de kans om de erkende maatregelen alvast in te zien en ermee te oefenen. Zo loopt u ruim voor op de wijzigingen die de Omgevingswet teweegbrengt. Wilt u weten hoe de checklisten in elkaar zitten? Of wilt u ze gebruiken? Lees dan verder!

Activiteiten

Informatie vooraf In een voorgaand artikel gingen wij in op de actualisatie van de erkende maatregelenlijst. In dit vervolgartikel presenteren wij u de nieuwe checklisten die daaruit voortvloeien.

Internetconsultatie Op 12 augustus 2022 bood de overheid de geactualiseerde erkende maatregelenlijst aan in een internetconsultatie. Geïnteresseerden konden toen reageren op de voorgestelde lijst. Op 23 september 2022 sloot de consultatie weer en sindsdien actualiseert de overheid de erkende maatregelen. Volgens de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt begin 2023 de definitieve erkende maatregelenlijst in de Staatscourant gepubliceerd.

Nieuwe checklisten Anticiperend op deze wijziging importeerden wij de concept erkende maatregelenlijst, zoals in de internetconsultatie, in Digitale Checklisten. Daarmee kunt u de maatregelen alvast inzien en ermee oefenen. Zo loopt u ruim voor op de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt.

Opbouw checklisten De erkende maatregelenlijst bestaat uit drie onderdelen: gebouwen, faciliteiten en processen. Elk onderdeel heeft een eigen checklist. Binnen deze checklist kunt u, door middel van handige vragenbomen, kiezen uit verschillende categorieën. Elke categorie behelst een specifieke situatie en bevat de daarvoor relevante erkende maatregelen.

Hieronder ziet u een tabel met de drie onderdelen en de bijbehorende categorieën.

Gebouwen Faciliteiten Processen
Gebouwbeheer/EBS Perslucht Spuitcabine
Isolatie van de schil Stoom Procesbaden
Ruimteverwarming Productkoeling Aandrijvingen
Ruimtekoeling ICT/Serverruimte Procesapparatuur
Ruimteventilatie Roltrap Proceswarmte
Binnenverlichting Keukenapparatuur Proceskoeling
Buitenverlichting Zwembad Datacenter
Warm tapwater Zonnepanelen Drogen
Stroomvoorziening Agrarische processen

Op basis van uw situatie bepaalt u zelf welke categorieën van toepassing zijn. Heeft u bijvoorbeeld een bedrijfsrestaurant binnen uw gebouw? Dan kiest u binnen de checklist "Faciliteiten" de categorie "Keukenapparatuur". De relevante maatregelen komen vervolgens in beeld. Zo eenvoudig is het!

Hoe verder De nieuwe checklisten zijn gebaseerd op de internetconsultatie. Na de publicatie van de erkende maatregelenlijst in de Staatscourant gaan wij aan de slag. Wij controleren of de internetconsultatie verschilt van de definitieve publicatie. Zo ja, dan zullen wij de wijzigingen zo snel mogelijk doorvoeren. Houd daarom de website van Digitale Checklisten in de gaten voor updates!

Vragen Wilt u gebruik maken van de checklisten of heeft u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen met de servicedesk of uw accountmanager via info@digitalechecklisten.nl / 0203032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.