Samen klaar voor de Omgevingswet

De Eerste Kamer stemde op dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024.

echt heel mooi

DSO In 2016 was er een duidelijke ambitie: minder bureaucratie en doelmatiger regelgeving. Ondertussen zijn we drie jaar en vijf keer uitstel verder. De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening liet de Eerste Kamer weten dat aan de voorwaarden voor een succesvolle invoering kan worden voldaan op 1 januari aanstaande. De kritiek was vooral gericht op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hierin komen alle lokale en landelijke regels, bestemmingsplannen en omgevingsprojecten. De naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden vervangen door circa 400 gemeentelijke omgevingsplannen.

DC: Klaar voor de Omgevingswet Digitale Checklisten ligt op koers met de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Digitale Checklisten beschikt over de Module Omgevingswet en de Module Bal. Deze module biedt alle benodigde checklisten en andere content voor een succesvolle en probleemloze implementatie van de Omgevingswet.

Workshops In aanloop naar de nieuwe Omgevingswet zal het team van Digitale Checklisten workshops organiseren zodat iedereen binnen jouw organisatie ook helemaal klaar is voor de inwerkingtreding. Meer informatie hierover volgt snel!

Vragen Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met ons!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.