Transponeringstabel Bouw in Lawcat

Sinds kort bevat Lawcat een transponeringstabel van het Bouwbesluit 2012 naar het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. In een transponeringstabel staat welke oude en nieuwe wetsartikelen met elkaar corresponderen. Hierdoor heb je snel inzicht in nieuwe wet- en regelgeving. Wil je meer weten? Lees snel verder!

DC bebouwde omgeving

Bouwbesluit 2012 en Bbl In het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften voor bouwwerken met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Met de invoering van de Omgevingswet vervalt het Bouwbesluit 2012. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl) neemt de technische bouwvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 (en de daarmee samenhangende Regeling Bouwbesluit 2012 en de Woningwet) over. Daarnaast bevat het Bbl ook regels uit andere wet- en regelgeving, zoals het Besluit omgevingsrecht, Besluit energieprestatie gebouwen, Regeling energieprestatie gebouwen en Asbestverwijderingsbesluit.

Wat is Lawcat? Op Lawcat vind je alle actuele landelijke regelgeving. De contentmanagers van Digitale Checklisten houden deze artikelen up-to-date en voegen de laatste toelichtingen toe. Daarnaast kan je belangrijke jurisprudentie met betrekking tot specifieke artikelen raadplegen en kan je – als gebruiker zelf – commentaar toevoegen. Op deze manier bieden we wet- en regelgeving op een inzichtelijke en toegankelijke manier aan. Wil je meer weten over Lawcat? Lees dan ons artikel ‘Lawcat: jouw online wettenbundel!’.

Transponeringstabellen in Lawcat Om de overstap naar de Omgevingswet nóg makkelijker te maken, bevat Lawcat nu ook transponeringstabellen. In een transponeringstabel staat welke oude en nieuwe wetsartikelen met elkaar corresponderen.

Kort geleden publiceerde Lawcat een transponeringstabel van het Bouwbesluit 2012 naar het Bbl. Klik hier voor de tabel. Eerder publiceerde de website een transponeringstabel voor de overgang van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) naar de Omgevingswet. Klik hier voor de tabel.

In de transponeringstabel kan je bijvoorbeeld filteren op het oude artikel in het Bouwbesluit 2012, het nieuwe artikel in het Bbl of de Titel/Omschrijving. Vervolgens kan je eenvoudig doorklikken naar een specifiek artikel met de bijbehorende toelichtingen, jurisprudentie en/of commentaar. Zo heb jij in één oogopslag alle benodigde informatie!

Naast het bieden van transponeringstabellen, bevat Lawcat nog meer informatie over de Omgevingswet en de bijbehorende regelingen. Klik hier voor een overzichtspagina over de Omgevingswet in Lawcat.

Vragen Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 30320.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.