Workshop Standaard toepasbare regels (STTR)

Begin oktober deelden wij het bericht ‘De standaard toepasbare regels in DC’. In het bericht gaven wij aan dat DC een handige en eenvoudige tool bouwde voor het gebruik van de standaard toepasbare regels. Onlangs gaf Eddy Steenmeijer de eerste workshop ‘Standaard toepasbare regels in DC’ aan medewerkers van de gemeente Hilversum.

Schermafbeelding 2019-10-29 om 12 39 36 png

Start workshop

De workshop startte met een korte samenvatting over de standaard toepasbare regels (hierna: STTR). De toepasbare regels zijn een begrijpelijke vertaling van juridische regels. Uit deze toepasbare regels zal een vragenboom voortvloeien. Met een vragenboom krijgt een aanvrager concreet antwoord op de vraag: ‘Mag ik hier (op deze locatie) mijn initiatief starten of heb ik daar bijvoorbeeld een vergunning voor nodig?’. Toepasbare regels vormen de ‘bouwstenen’ van vragenbomen. DC biedt de mogelijkheid om vragenbomen op te stellen. Een vragenboom zorgt ervoor dat een aanvrager alleen vragen voorgeschoteld krijgt die op zijn of haar initiatief van toepassing zijn.

Dakkapel en STTR

Na de korte samenvatting pasten we de STTR toe op het onderwerp ‘plaatsen van een dakkapel’. Dit is een lastig onderwerp omdat je als aanvrager en bevoegd gezag te maken hebt met de welstandsnota, het bouwbesluit én het bestemmingsplan. Zo geldt binnen de gemeente Hilversum dat een dakkapel in het voor- of zijdakvlak in beschermd stadsgezicht strijdig is met het bestemmingsplan op basis van beschermde gezichten Hilversum Zuid en Oost/Noordwestelijk Villagebied. De complexe materie voor het plaatsen van een dakkapel maakt duidelijk dat het van belang is om met verschillende teams te brainstormen over de inhoud van de vragenbomen voordat een vragenboom daadwerkelijk wordt ingevoerd in DC. Tot slot stelden we de vragenboom op in DC. Eén van de deelnemers van de workshop reageerde enthousiast en zei:

Het plaatsen van de vragenboom in DC is het minste werk!

Het doel van DC met betrekking tot de STTR is om de bevoegde gezagen te ontzorgen. Wij maken gebruikers van DC bewust van het proces om tot een goede vragenboom te komen om vervolgens een goed en duidelijk resultaat te bereiken! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze accountmanagers.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.