Wijziging energiebesparing per 1 juli 2023

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bevat onder meer regels over energiebesparing zoals we dat kennen onder thans geldende wet- en regelgeving. Hoewel de Omgevingswet op 1 januari a.s. in werking treedt, zal naar verwachting al eerder een wijziging plaatsvinden. Ben je benieuwd welke wijziging dat is en waarom en hoe Digitale Checklisten je daarbij helpt? Lees dan verder!

Energiebesparing

Energiebesparingsplicht De energiebesparingsplicht zoals we die nu kennen, verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te nemen. Het betreft bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten gebruiken, aldus het huidige Activiteitenbesluit. Heeft een bedrijf of instelling een energiebesparingsplicht? Het bedrijf of de instelling rapporteert dan eens in de vier jaar welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Deze verplichting heet de informatieplicht energiebesparing. Het uitgangspunt voor de rapportage zijn de erkende maatregelenlijsten (EML) voor energiebesparing. De eerstvolgende datum om te rapporteren is 1 december 2023. Daartoe wordt een nieuwe lijst met erkende maatregelen gepubliceerd. De publicatie in de Staatscourant van de nieuwe EML zou begin 2023 plaatsvinden, maar daarvan is (nog) geen sprake. De aanpassing van de energiebesparingsplicht treedt naar verwachting op 1 juli 2023 in werking. Om dat te garanderen wijzigt volgens Rijksdienst Ondernemend Nederland het huidige Activiteitenbesluit.

Hoe nu verder? In eerdere artikelen Actualisatie van de erkende maatregelenlijst onder de nieuwe Omgevingswet en Nieuwe checklisten Omgevingswet - Erkende maatregelen energiebesparing schreven wij over de actualisatie van de EML én welke checklisten wij daarvoor maakten. De nieuwe concept EML-checklisten maakten wij alvast inzichtelijk. Na publicatie in de Staatscourant zetten wij de definitieve wijzigingen klaar. Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten zodat onze checklisten up to date zijn en direct klaar voor gebruik.

Vragen of opmerkingen? Wilt u gebruik maken van de checklisten of heeft u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen met de servicedesk of uw accountmanager via info@digitalechecklisten.nl / 0203032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.