Inwerkingtreding Omgevingswet een goed idee?

Begin november leek er twijfel te ontstaan over de tijdige inwerkingtreding van de Omgevingswet. Eind november heeft de Minister voor Milieu en Wonen in een voortgangsbrief echter stellig laten blijken: "inwerkingtreding per 01-01-2021: wenselijk en mogelijk."

gate-3454770 1920

Brief Eerste Kamer

1 november jl. heeft de voorzitter van de vaste commissie IWO uit de Eerste Kamer een brief gestuurd aan de Minister voor Milieu en Wonen. Hieruit bleek dat er, gezien de complexiteit van de stelselherziening, twijfels bestaan over of de voorgenomen inwerkingtreding van de wet nog wel per 1 januari 2021 kan plaatsvinden. Als reactie verzocht de minister vervolgens alsnog vast te houden aan het eerder voorgenomen tijdspad.

Voortgangsbrief Omgevingswet

In een voortgangsbrief met betrekking tot de Omgevingswet heeft de minister op 29 november jl. laten blijken de geplande ingangsdatum van 1 januari 2021 nog volledig te steunen:

Inwerkingtreding per 01-01-2021: wenselijk en mogelijk

De minister en de bestuurlijke partners hebben vertrouwen in de inwerkingtreding en benadrukken: niet alles hoeft af te zijn om er klaar voor te zijn. Wanneer het nog steeds verantwoord blijkt te zijn om de Omgevingswet op 1 januari 2021 inwerking te laten treden, zal de minister medio 2020 het Koninklijk Besluit over de inwerkingtreding voorleggen.

Tegengeluid

Op 13 december jl. is in het Nederlands Juristenblad een artikel van advocaten Jan van der Grinten en Tijn Kortmann gepubliceerd waarin zij pleiten tegen de invoering van de Omgevingswet. Volgens hen voldoet het huidige omgevingsrecht zoals het nu is en zal de Omgevingswet niet bijdragen aan de overzichtelijkheid.

Digitale Checklisten en de Omgevingswet

Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen van de Omgevingswet. Zo hebben wij de brievenmodule voor de Omgevingswet gecreëerd. Ook heeft Digitale Checklisten een handige tool voor het opstellen van de standaard toepasbare regels (STTR). Onlangs is de gemeente Hilversum begonnen met de workshops (lees hier hoe dit is verlopen). De uiteenlopende meningen over de Omgevingswet weerhouden ons er niet van om verder te gaan met de voorbereidingen. Wij denken dat de verschillende perspectieven juist overzicht creëren en zullen bijdragen aan het begrip. Om deze reden zijn wij druk bezig met een podcast over de Omgevingswet. Ben jij voor- of juist tegenstander van de Omgevingswet en wil jij met ons in gesprek gaan? Neem vooral contact met ons op!

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.