Nieuws

 • Bouw eenvoudig eigen checklisten en workflows

  • 30 november 2021

  Digitale Checklisten werkt aan een geheel vernieuwde template editor. De nieuwe editor stelt gebruikers in staat om nog eenvoudiger eigen checklisten en workflows te bouwen. De nieuwe template editor laat je alles op één overzichtelijke plek inrichten, beheren en aanpassen.

  Lees meer Lees meer
 • Energiebesparing in de Omgevingswet

  • 25 november 2021

  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wijzigt de wet- en regelgeving voor energiebesparing. Voorschriften in het Bal en het Besluit bouwwerken leefomgeving vervangen de huidige regels over energiebesparing in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling

  Lees meer Lees meer
 • Nieuwe checklist 'Beoordeling energiebesparingsonderzoek'

  • 28 oktober 2021

  Met de erkende maatregelen geeft een bedrijf invulling aan de plicht van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Op basis van de handreikingen van Kenniscentrum InfoMil maakte Digitale Checklisten een lijst met toetspunten voor het onderzoek.

  Lees meer Lees meer
 • Wet stikstofreductie en natuurverbetering

  • 28 september 2021

  Digitale Checklisten houdt alle ontwikkelingen op het gebied van de stikstofproblematiek nauwgezet in de gaten. Nederland zit al een geruime tijd in een stikstofcrisis. De overheid probeert daarom de stikstof in Natura 2000-gebieden sterk te verminderen.

  Lees meer Lees meer
 • Voortgang Digitaal Stelsel Omgevingswet

  • 23 september 2021

  De beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet is, mede door de instabiliteit van de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), uitgesteld naar 1 juli 2022.

  Lees meer Lees meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.